poznat, pochopit, oslovit, udržet, ...

Adconnect Communication


-

Komunikační strategie

- POZNAT, POCHOPIT

na základě dokonalého poznání klienta, situace, konkurence, trhu, silných i slabých míst vytvoříme s ohledem na rozpočet optimální komunikační strategii 

Plánování a nákup reklamních kampaní - OSLOVIT

naplánujeme a nakoupíme mediální inzertní a PR prostor                                       & zajistíme kvalitní obsah

Spec. operace a eventy, B2B komunikace - UDRŽET

není snadné navázat vztahy osobní, aby byly navázány vztahy obchodní & propojíme vás s těmi, o které máte zájem